935 950 220

UN AMPLI VENTALL DE
PRODUCTES
PER TENEIR CURA DEL QUE IMPORTA

Camps Broker Corredoria d’Assegurances, S.L. li ofereix un ampli ventall de productes
asseguradors personals, familiars i d’empresa:

 • Assegurances per AUTOMOCIÓ
  •           Turisme
  •           Ciclomotors
  •           Furgonetes particulars o de servei públic
  •           Camions i tractors particulars o de servei públic
  •           Remolcs i semiremolcs
  •           Vehicles industrials
  •           Autocars
  •           Caravanes
  •           Flotes
 • Assegurances per DANYS I PERJUDICI
  •           Llar
  •           Comunitats
  •           Comerços i oficines
  •           Tot risc de la construcció
  •           Equips electrònics
  •           Avaria maquinària
  •           Pèrdua de beneficis
  •           Contingències
 • Assegurances de RESPONSABILITAT CIVIL
  •           Personal
  •           Familiar
  •           Profesional
  •           Empresarial
  •           Explotació
  •           Patronal
  •           Productes
  •           Post treballs
  •           Desenak
 • Assegurances ASSISTENCIALS
  •           Defensa jurídica i reclamació personal i empresarial
  •           Assistència amb viatge per persones i vehicles
  •           Retirada permís conduir
  •           Protecció jurídica per arrendadors
 • Assegurances PERSONALS
  •           Salut
  •           Vida
  •           Jubilació
  •           Plans de pensions
  •           Fons d'inversió
  •           Accidents
  •           Convenis col·lectius
  •           Subsidis per malaltia i accidents
Camps Broker